Kandila

Svetlost je simbol dobra, Boga. Smisao sveće i kandila kao kulta izvora svetlosti je u vatri od koje zrači svetlost. Vatra čisti nečisto, a svetlost odgoni tamu i time razgoni nečiste duhove.

Svetlost iz kandila dolazi od ulja. Nekad je bilo isključivo maslinovo ulje, a sad se upotrebljava i od drugih biljaka. Maslina je imala veliku vrednost u ekonomiji mediteranskih zemalja, ali je mnogo važnije za Crkvu i njene obrede da je maslina biblijski simbol mira.