Okovi Jevanđelja

Pod Jevanđeljem se podrazumevaju četiri Jevanđelja koja su napisali Apostolii: Matej, Marko, Luka i Jovan. Jevanđelje kao i celo Sveto pismo, podeljeno je na glave, a ove na stihove. Pošto se čita na bogosluženjima, novi zavet je podeljen na začala. Kod Mateja ima 28 glava sa 116 začala; kod Marka 16 glava sa 71 začalom; kod Luke 24 glave sa 114 začala; kod Jovana 21 glava sa 67 začala. Tipikom je propisano kada se koje Jevanđelje čita na bogosluženjima. Raspored čitanja Jevanđelja preko cele godine štampan je na kraju knjige. Pošto se začala ne čitaju redom, iz praktičnih razloga priređeni su jevanđelistari. To su začala raspoređena redom po celoj godini, zbog čega je veoma lako pronaći odgovarajuće čitanje. Ponegde su u upotrebi četvoroJevanđelja, bez rasporeda začala, iza začala za celu godinu, što otežava primenu. Postoji veliki broj rukopisnih Jevanđelja. Kod nas je najstarije Miroslavljevo Jevanđelje pisano od 1169. do 1197. godine. Pisao ga je „grešni Gligorije Đak“ za kneza Miroslava, gospodara Huma (današnje Hercegovine). Miroslav je bio brat Stefana Nemanje.