Чираци

Светлост свеће на богослужењу, као и на слави, замена је за жртвени огањ. Свећа је поред старозаветног кандила ушла у употребу хришћанског култа у првим вековима хришћанства.

Свећа се прави од пчелињег производа воска, а пчела је символ марљивости и чистоте, па је управо зато узет њен производ као обредни елемент. У новије време, услед недостатка чистог воска, употребљава се парафин као његова замена.

ДИКИРИЈЕ – двокраки свећњак (пандан трикирија) којим архијереј благосиља на богослужењу. Симболичко значење: две природе Исуса Христа – божанска и човечанска.

ТРИКИРИЈА – трокраки свећњак којим архијереј благосиља приликом богослужења. Симболичко значење: три лица Свете Тројице.