Čiraci

Svetlost sveće na bogosluženju, kao i na slavi, zamena je za žrtveni oganj. Sveća je pored starozavetnog kandila ušla u upotrebu hrišćanskog kulta u prvim vekovima hrišćanstva.

Sveća se pravi od pčelinjeg proizvoda voska, a pčela je simvol marljivosti i čistote, pa je upravo zato uzet njen proizvod kao obredni element. U novije vreme, usled nedostatka čistog voska, upotrebljava se parafin kao njegova zamena.

DIKIRIJE – dvokraki svećnjak (pandan trikirija) kojim arhijerej blagosilja na bogosluženju. Simboličko značenje: dve prirode Isusa Hrista – božanska i čovečanska.

TRIKIRIJA – trokraki svećnjak kojim arhijerej blagosilja prilikom bogosluženja. Simboličko značenje: tri lica Svete Trojice.