Zvezde

Zvezda je deo crkvenog pribora, koji ima oblik dva metalna luka spojena u obliku krsta.

Njegova glavna namena je da se postavi na vrh diskosa tako da čestice iz prosfore ne dodiruju poklopac.

To je simbol Vitlejemske zvezde – čudesne pojave koju su mudraci nazvali zvezdom. Ova zvezda je označavala Roždestvo Isusovo, odnosno to je zvezda Rođenja. Čak i za vreme službe, kada je diskos prekriven zvezdom, izgovaraju se reči da je zvezda stajala tamo gde je bio Bogomladenac Hristos.

Zvezda se koristi u proskomidiji – ovo je prvi deo Liturgije pravoslavne crkve. Postavlja se sa četiri kraja tako da čestice hleba koje se stavljaju na diskos ne dodiruju poklopce i „vozduh” i ne mešaju se.

Nema pronađenih rezultata

Stranica koju ste tražili nije pronađena. Pokušajte da suzite pretragu, ili koristite navigaciju iznad kako biste pronašli objavu.