Diskosi

Diskos (sa grčkog znači „okruglo jelo“) koristi se u pravoslavnoj crkvi kao bogoslužbeni sud.

Diskos je posebna posuda na prelepom postolju koje prikazuje biblijske scene. Na primer, u latinskom obredu se koristi slična posuda, koja ima drugačiji naziv – patena. Imaju razlike: diskos karakteriše masivna baza.

Diskos se koristi tokom Liturgije, važan je simbol. Po crkvenom učenju, diskos predstavlja Jasle Hristove, u koje je, prema biblijskoj priči, Bogorodica stavila novorođenog Isusa, kao i Kovčeg Gospodnji, u koji je sahranjeno telo Isusa Hrista. Upravo je u pećinski kovčeg stavljeno Hristovo telo nakon što je skinuto sa krsta, a jelo ga simbolizuje u duhovnom smislu.

Diskos je neophodan za postavljanje u njega posebne prosfore, izvađene na Proskomidiji na poseban način: koristi se srednji deo sa pečatom na vrhu. Agnec se stavlja i na malu posudu.

Kada se diskos pomera, drži se za dno, kao putir, a takođe i za ivice.

Nema pronađenih rezultata

Stranica koju ste tražili nije pronađena. Pokušajte da suzite pretragu, ili koristite navigaciju iznad kako biste pronašli objavu.