Кадионице

Кадионица је метална посуда у коју се ставља жар и тамјан како би се извршило кађење. Ранији облик кадионице имао је рукохват, такозвану ручку, доцније се уводи кадионица која виси на танким ланцима. Симболичко значење: кадионица симболише човечанску природу Исуса Христа, жеравица божанску, а дим (кад) је символ Светога Духа.