Српски ћирилица  Srpski latinica  English  Руский  Ελληνικά


Tekstovi o pravoslavnoj tematici


Tekst 3_01. Zašto se pali kandilo pred ikonom


Vladika Nikolaj

·         Prvo zato što je vera naša svjetlost. Rekao je Hristos: Ja sam svjetlost svetu. Svjetlost kandila opominje nas na svjetlost kojom Hristos obasjava dušu našu.

·         Drugo, da nas podseti na svjetlost karaktera onog svetitelja pred kojim palimo kandilo. Jer su svecn nazvati: sinovi svjetlosti.

·         Treće, da nam služi kao ukor za tamna dela naša, i zle pomisli i želje, i da nas pozove na put jevanđelske svjetlosti. Da bi se potrudili tako sa revnošću oko zapovesti Spasiteljeve: tako da se svijetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra djela.

·         Četvrto, da to bude mala žrtva naša Bogu, koji se sav žrtvovao za nas. Jedan majušni znak velike blagodarnosti i svetle ljubavi naše prema Onome, od koga u molitvi prosimo i život i zdravlje i spasenje i sve ono što samo bezgranična nebeska ljubav može dati.

·         Peto, da to bude strašilo zlim silama, koje nas napadaju pri molitvi i odvode nam misi na drugu stranu od Tvorca našega. Jer zle sile vole tamu i tržu se svake svjetlosti, naročito od one koja je namenjena Bogu i njegovim ugodnicima.

·         Šesto, da nas podstakne na samopregorenje. Kao što jelej i fitilj gore u kandilu, pokorni volji našoj, tako neka gore i duše naše plamenom ljubavi u svima stradanjima, pokorni vazda volji Božijoj.

·         Sedmo, da nas nauči, da kao što kandilo ne može da se zapali bez naše ruke tako ni srce naše, to unutrašnje kandilo naše, ne može se zapaliti bez svetog ognja Božije blagodati, ma bilo ispunjeno svim vrlinama. Jer sve su vrline naše kao gorivo, a od Boga je oganj, koji ih zažiže.

·         Osmo, da nas opomene da je Tvorac sveta pre svega stvorio svjetlost, a onda sve ostalo po redu. I reče Bog: neka bude svjetlost. I bi svjetlost. Tako mora i na početku našeg duhovnog života prvo da se zasija unutra u nama svjetlost Hristove istine. Od te svjetlosti Hristove istine posle stvara se i niče i raste u nama svako dobro.

Svjetlost Hristova neka i Vas osvetli.

 

Тekst br.1

^
Тekstovi

Тekst br.2  >