Српски ћирилица  Srpski latinica  English  Руский  Ελληνικά 

Oltarsko kandilo manastira Žiče, prilog Pravoslavnog ruskog naroda

KD016

Oltarsko srebrno filigransko kandilo KD016 manastira Žiče

Oltarsko srebrno filigransko kandilo manastira Žiče

Držač čaše na oltarskom srebrnom filigranskom kandilu manastira Žiče

Oltarsko srebrno filigransko kandilo - prependulije

Krstić na oltarskom srebrnom filigranskom kandilu manastira Žiče

Oltarsko srebrno filigransko kandilo

Krstić na oltarskom srebrnom filigranskom kandilu manastira Žiče

Prependulije na oltarskom srebrnom filigranskom kandilu manastira Žiče

Rozeta na oltarskom srebrnom filigranskom kandilu manastira Žiče

Oltarsko srebrno filigransko kandilo - gravura

Potpis majstora filigrana Gorana Ristovića Pokimice na oltarskom srebrnom filigranskom kandilu

Detalj na oltarskom srebrnom filigranskom kandilu manastira Žiče

Oltarsko srebrno filigransko kandilo ispred ikonostasa manastira Žiče

Oltarsko srebrno filigransko kandilo

Oltarsko srebrno filigransko kandilo

fotografije visoke rezolucije 1024 x 768


OPIS

Viseće srebrno filigransko kandilo sferičnog oblika sa krstolikim rozetama. Oblik je preuzet sa  kruna - stematogiriona (stema) srednjevekovnih srpskih vladara koje se često pojavljuju na freskama. Steme su uglavnom bile polusferičnog oblika, bogato dekorisane dragim kamenjem sa obaveznim visuljcima (prependulijama).Gornja polovina kandila sastavljena je od 12 polja sa neizmenično rotiranim krstolikim rozetama. Pri vrhu je postavljen venac od 12 floralnih elemenata koji služi kao obod za čašu sa uljem. Donji deo kandila je sličan gornjem, stim što se završava rozetom na koju je postavljena gravirana pločica sa imenom majstora i visećim krstićem. Četiri nosača koja u preseku formiraju krst zakačena su za gornju i donju polovinu kandila i nastavljaju se lancima koji su prikačeni na noseću rozetu sa zakačkom na vrhu. Na nosačima su postavljeni visuljci (prependulije) koje se završavaju filigranskim kuglama. Kandilo je u paru sa KD015.

Po sredini kandila, ručno je graviran tekst na srebrnom limu koji glasi:

 "Svetoj srpskoj carskoj lavri manastiru žiči, na uzdarje od pravoslavnog ruskog naroda, leta gospodnjeg 2008."

Gravura na oltarskom srebrnom filigranskom kandilu

Sa donje strane kandila, na centralnoj rozeti ručno je gravirana kružna pločica na kojoj stoji natpis:

"Okovao Rab Božiji, srebrodelac Goran Ristović Pokimica"

 
 

Kandilo je priloženo povodom proslave 8 vekova Srpske carske lavre manastira Svete Žiče.

Materijal:           srebro finoće 950.

Tehnika izrade:  filigran, granulacija, ručna gravura (Radivoje Lazić, Kragujevac).

Veličina:            17 (22) × 19 cm.
, lanci 55 cm.
Težina:              kandilo 667 gr., lanci sa rozetom
295 gr., krstić 35 gr.
Godina izrade:   2007.

Naručilac:          Gosp. Petar Kazancev, Salehard - Rusija.
U posedu:          Manastira Žiče.

<  Vratite se na prethodni rad

^
Vratite se na izbor radova

Pređite na sledeći rad  >