Ručni krstovi

Od raspeća Gospoda Isusa Hrista hrišćani poštuju Krst. Sam Hristos pre nego što se uzneo na nebo, zapovedio je apostolima:“Idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih u Ime Oca, Sina i Svetoga Duha…“(Mt 28,19). Hrišćani se osenjuju krsnim znakom sa tri prsta, govoreći:“U ime Oca i Sina I Svetoga Duha. Amin“. Celivajućim krstom sveštenik blagosilja vernike na kraju Liturgije, nakon otpusta.